Şartlar Ve Koşullar

Genel Satış Kuralları

1. Sipariş Etmek İçin Yöntemler
B2B http://b2b.polishtextilegroup.com/ Platformu Üzerinden
Telefon
E-mail
Fax

Sipariş Formu Aşağıdaki Adımları Takip Edebilirsiniz
Satın Alan Bilgileri:
Şirket İsmi
Şirketin Merkez Adresi
EU Vergi Numarası – Sadece İlk Sipariş İçin
Sevkiyat Adresi- Eğer Şirket Merkez Adresinden Farklıysa

Sipariş Edilen Ürünün Cinsi Ve Miktarı
Ürünün Ticari İsmi
Ürünün Özellikleri: Renk, Gramaj, İçerik
Ürünün Miktarı ve Çeşidi

Sevkiyat Zamanı Ve Koşulları

3. Konteyner miktarlarını içeren siparişler ayrı ayrı kararlaştırılmalıdır.

Belirli mallar için 3 iş günü için miktarlarını belirterek rezervasyon yapma imkanı vardır. Bu süre, B2B platformu üzerinden rezervasyon yapılması veya istisnai olarak ticaret departmanı yöneticisinin onayından sonra 14 takvim gününe kadar uzatılabilir. Bu süreden sonra her rezervasyonun sipariş olarak yeniden onaylanması veya iptal edilmesi gerekir.

I. Siparişler Polonya Cumhuriyeti Topraklarından Ya Da Avrupa Birliği Ülkelerinden Olmalıdır.

1. Ticaret Departmanı tarafından kabul edilen yurtiçi siparişler sadece 24 saat içinde uygulamaya alınır.
2. Bazı AB ülkeleri için teslimat süresi farklıdır. Alıcı, aşağıdaki adımlarda bunu kontrol edebilir:

Sevkiyat Süresi

Ürün Teslimatı Koşulları

1. Sipariş edilen mallar, isteğe bağlı olarak aşağıdaki şekillerde alıcıya teslim edilebilir:

Lojistik Şirketleri Ya Da Kurye Şirketleriyle
Satıcının Kendi Lojistiği
Alıcının kişisel makbuzu yoluyla

2. Satıcı taşıması ile yapılacak teslimatın zaman ve koşulu, Alıcı ile münferiden kararlaştırılmalıdır.

3. Malları doğrudan Alıcı veya tayin ettiği şirket tarafından teslim alma imkanı vardır. Böyle bir durumda Satıcıya yazılı olarak bilgi verilmesi esastır.

4. Malların yükleme yeri Satıcının merkezi değilse, Satıcı burayı belirtmek ve malın alıcısının temsil hakkına sahip olduğunu ve malların devralınmasından sorumlu olduğunu tasdik etmekle yükümlüdür.

III. Ürün Sevkiyatında Satıcının Sorumluluk Kapsamları.

1. Malların harici bir firma tarafından taşınması ve Alıcı’nın taşıma sırasında ortaya çıkabilecek kusurları bulması durumunda, Alıcı bu hasarları veya diğer kusurları konşimentoda belirtmeli veya hasar tutanaklarını yaptırmalıdır.

2. Satıcı, teslimatı zorlaştıran ve imkansız hale getiren olağanüstü, diğer beklenmedik veya öngörülemeyen durumlardan kaynaklanan teslimatlardaki gecikmelerden sorumlu değildir. Özellikle aşırı zor, hava koşulları, yangın, su veya diğer öngörülemeyen olaylardan kaynaklanan olaylar veya uzun deniz taşımacılığından kaynaklanan Satıcı deposuna nakliyedeki gecikmeler gibi durumları ifade eder. Yukarıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde, Alıcı derhal bilgilendirilecektir. Bu gibi durumlarda Alıcının Satıcıya tazminat davası açmasına izin verilmez.

1. Ödeme Koşulları

Ödeme koşulları, Faturanın düzenlendiği tarihten itibaren başlar. Taraflar arasında kararlaştırılan son tarih, her seferinde Satıcı tarafından Faturada belirtilmek zorundadır.

2. Fiyat.

Müşteriler, malı satın aldıkları günkü geçerli fiyat listelerine göre olan fiyat üzerinden satın alırlar. İstisnalar, Alıcı ve Satıcı arasında bireysel olarak kararlaştırılan fiyatlardır.

3. Ödemelerde Yaşanılacak Gecikmeler

a) Ödenmemiş veya vadesi geçmiş Faturalar olması durumunda, Satıcı mevcut siparişleri göndermekten vazgeçebilir ve verilen indirimlerle ilgili önceden yapılan tüm anlaşmalar geçersiz kabul edilmektedir..

b) Satıcı, yeniden satılabilecek, bozulmamış halde olan ürünlerinin tamamının veya bir kısmının iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Eğer sipariş edilen ürün kumaş ise minimum sipariş miktarı bir rulodur. Farklı nedenlerden dolayı sipariş miktarı bir rulodan az ise satıcı aşağıdaki tabloya göre fiyatlandırma yapabilir.

Bir rulodan az olan siparişler için kurallar
1. 1mb-10mb arasında olan ürünlerde her metre için fiyat listesi fiyatına 0,70 € eklenir.
2. 10mb-20 m arasında olan ürünlerde her metre için fiyat listesi fiyatına 0,58 € eklenir
3. 20mb-30mb arasında olan ürünlerde her metre için fiyat listesi fiyatına 0,47 € eklenir.
4. Eğer müşteri 30 m fazla kumaş almak isterse bir rulo satmak zorundayız. Eğer müşteri rulo almamakta ısrarcı olursa fiyat listesindeki fiyatına 0,35 € eklenir.

4. Madde Bu miktarda üretilen Polar ruloları için geçerli değildir.

Satın alınan malların iadesi, Satıcı tarafından önceden onaylandıktan sonra mümkündür. İade edilen ürünlerin orijinal ambalajı ve etiketleri olmalıdır. İade, Satıcının kusurundan kaynaklanmıyorsa, tüm nakliye masraflarını Alıcı üstlenecektir.

1. Alıcı, Şikayet Talep protokolünü doldurup sunmakla yükümlüdür. Bu form internet sitemizde veya Ticaret bölümünde mevcuttur. Etiketler, talep edilen malların kimliğini kanıtlayacak şekilde talep formuna iliştirilmelidir.

2. Alıcı, malları teslim aldıktan hemen sonra kontrol etmek ve siparişe uygunluğunu doğrulamakla yükümlüdür. İşe başlamadan önce her seferinde satın alınan kumaşlar kullanılarak mal doğrulaması yapılmalıdır. Yukarıda belirtilen uygunluğun sağlanmaması durumunda, Alıcı aşağıdaki süre içerisinde talebini sunma hakkına sahiptir:

malların teslim alınması sırasında belirlenen miktar yada kalite kusurları – teslim tarihinden itibaren 3 güne kadar –
Malların ambalajı açıldıktan sonra görülen kalite kusurları (malların daha sonraki bir dönemde kullanılması gerektiğinde, Satıcı ile anlaştıktan sonra bu süreyi uzatma imkanı vardır), Teslimat tarihinden itibaren 21 gün –
Teslimat sırasında fark edilmeyen gizli kusurlar, mümkün olan en kısa sürede bildirilmelidir.

3. Satıcı, web sitesinde veya Ticaret bölümünde bulunan ürün kartındaki talimatlara aykırı kullanım ve bakımdan kaynaklanan kusurlardan sorumlu değildir.

4. Kusurlu mallar için tazminat tutarı, Satıcı tarafından düzenlenen satış faturasında belirtilen değerini aşamaz.

5. Mevcut, açılmış alacakların doğrulanması, müşterinin satın alınan mallar için ödemeleri geciktirmesine izin vermez.

6. Alıcı, talebini yukarıda belirtilen şekil ve zamanda teslim etmezse, tüm talep haklarını kaybeder.

Satıcı, talebi kabul ederse, ayıplı malları masrafları kendisine ait olmak üzere teslim almakla yükümlüdür. Yukarıdaki mallar, orijinal paketinde, güvenli bir şekilde taşınmasına izin veren durumda iade edilmelidir. Kusurlu malın değiştirilmesi talebinde bulunulması durumunda, Satıcı malları en kısa sürede değiştirmekle yükümlüdür.

1. Kullanıcıların kişisel verileri, 29 Ağustos 1997 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (133 Sayılı Kanunlar Dergisi, değiştirildiği şekliyle 883 md.), 18 Temmuz 2002 tarihli Elektronik Hizmetler Kanunu uyarınca işlenmektedir. 144, madde 1204, değiştirildiği şekliyle)

2. Kullanıcıların Kişisel Verilerinin Yöneticisi Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. , Şirket Merkeazi ul. Zeusa 27, 01-497 Varşova

3. Yönetici, uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alarak B2B Platformunu ve web sitesini kullanarak Kullanıcıların Kişisel Verilerinin gizliliğini ve korunmasını sağlar.

4. Kişisel Veriler, Polska Grupa Tekstylna Sp. 4. Kişisel Veriler, Polska Grupa Tekstylna Sp. tarafından toplanır ve işlenir. z o.o.: tarafından toplanır ve işlenir.

B2B Platformunda yer alan bir hesabın çalıştırılması ve hizmete alınması ile ilgili hizmetler sağlamak için – işlemenin yasal dayanağı, sözleşmeyi yerine getirmek için işlemenin gerekliliğidir (GDPR’nin 6. Maddesi 1. paragraf b bendi),
Yöneticiye yüklenen, özellikle vergi düzenlemeleri ve muhasebe düzenlemelerinden kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için – işlemenin yasal dayanağı, yasal zorunluluktur (GDPR’nin 6 Maddesi 1. Paragrag c bendi),
ticari faaliyet için talepte bulunmak – işlemenin yasal dayanağı, haklarının korunmasından oluşur. Bu daYöneticinin haklı menfaatidir (GDPR Madde 6 (1), f.),
Şirketimiz ticari pazarlama amaçları için – kendi ürün veya hizmetlerinin doğrudan pazarlanmasını yapabilir.

5. Kullanıcıların Kişisel Verilerinin 4. maddede belirtilenden farklı bir amaç için kullanılması, ancak Kullanıcının onayı alındıktan sonra ve izinde belirttiği sınırlar içerisinde gerçekleştirilecektir.

6. Kullanıcıların Kişisel Verilerinin web sitesinde yer alan iletişim formuna girilmesi isteğe bağlıdır.

7. Kullanıcı, Madde uyarınca e-posta adresi de dahil olmak üzere kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını istediği zaman geri çekebilir. 7 par. 3 GDPR. Onayın geri çekilmesi, aşağıdaki adrese gönderilen bir talep yoluyla yapılabilir: office@polishtextilegroup.com

8. Kullanıcı verilerine erişme, bunları düzeltme veya silme hakkına sahiptir. İznin iptali, hesabın ve üzerinde kayıtlı verilerin silinmesine neden olacaktır.